Có sẵn trong một phiên bản giới hạn gồm 101 chiếc, Astronomia Fleurs de Jardin có giá bán lẻ 360.000 USD.